Column 2018/1 / Van onprettige keuzes kansen maken!

Van onprettige keuzes kansen maken!

Van onprettige keuzes kansen maken!

Wanneer dit voorwoord bij u op de mat valt dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug en is het duidelijk hoe het politieke landschap in de gemeente Dronten er de komende vier jaren uit zal gaan zien.

Eind februari kregen de lokale politici in Dronten de kans zichzelf en hun programma’s te profileren. Aan de hand van stellingen werd er gedebatteerd o.l.v. oud Drontenaar Johan Massier. Onderwerpen die aan bod kwamen waren; Lelystad Airport, vitale centra, een ondernemende overheid en samenwerking tussen ondernemers en de overheid. Lelystad Airport zorgt voor een betere infrastructuur, voor arbeidsplaatsen en werkgelegenheid, kortom voor de economische ontwikkeling van onze provincie. De gemeente Dronten moet inzetten op compacte, vitale centra in de drie kernen. Deze centra moeten ook op termijn toekomstbestendig zijn. Actieve participatie van reeds aanwezige detailhandel is hierbij een randvoorwaarde. In een ondernemende gemeente tonen ambtenaren, die zich verantwoordelijk weten voor de implementatie van het economische beleid, ondernemerschap. Om de samenwerking tussen ondernemers en gemeente zo goed mogelijk te laten verlopen moet er dagelijks een persoonlijk aanspreekpunt zijn dat kennis van zaken heeft.
Inhoudelijk werd er voor de pauze wat mat gereageerd, men was het wel erg eens met elkaar. Na de pauze was er toch iets meer vuurwerk. Al schoot dat een aantal aanwezige ambtenaren in eerste instantie ietwat verkeerd. Gelukkig was er tijdens de nazit voldoende ruimte om hierover met elkaar door te praten. Namelijk de betrokkenen snappen heel goed wat een ondernemende houding en empathisch vermogen is, zij werken namelijk heel bewust op de afdeling economische zaken. Dat was wat het bestuur betreft ook het beste deel, het ontmoeten en het netwerken, waar het uiteindelijk ook om te doen is. Hoe leer je elkaar beter kennen, hoe leer je elkaars wereld en taal begrijpen, dat is toch nog altijd in de ontmoeting en het gesprek met elkaar.

In de uitkomsten van het ledenonderzoek komt dat ook sterk naar voren. U waardeert met name de bijeenkomsten waar ontmoeten en netwerken centraal staan het allerbeste. Dat onze belangrijkste pijler belangenbehartiging is en blijft hoef ik u natuurlijk niet te vertellen. Dat wist u allang. Om dit te kunnen blijven doen is het nodig elkaar te spreken en te ontmoeten. Dan kunt u ons de input leveren die nodig is om mee te nemen naar de diverse tafels waar wij als bestuurders uw belangen vertegenwoordigen.

Zo werden wij onlangs uitgenodigd aan te schuiven bij het goederenvervoersoverleg op Urk, n.a.v. een schrijven van een notitie aangaande de inrichting van de infrastructuur in en rondom onze gemeente Dronten. Kern van dit betoog is; ‘De economische ontwikkelingen in en rondom Dronten is van invloed op de verkeersstromen. Een goede bereikbaarheid en daarbij onderzoek naar de verkeersstromen en infrastructuur is noodzakelijk. Flevoland en daarmee Dronten vormt steeds meer de overloop van de Randstad. Kernwaarde daarbij is een beduidend betere verkeersdruk. Dat is een essentieel voordeel wat behouden moet blijven en dat vraagt veel aandacht.’
Het uitstellen van de opening van de luchthaven vinden wij niet prettig maar lijkt uiteindelijk een verstandige keus. Het geeft de gemeente Dronten een jaar extra de tijd om potentiele problemen in de bereikbaarheid, namelijk de inrichting van het wegennet rondom Dronten op te lossen. Op deze manier wordt er wat ons betreft van een onprettige keuze een haalbare kans gemaakt!

Reageren? hester@ovdd.nl