Column 2017/4 / De dingen goed doen, of de goede dingen doen?!

De dingen goed doen, of de goede dingen doen?!

De dingen goed doen, of de goede dingen doen?!

Voor u ligt de vierde editie van de Handel & Wandel 2017. Graag neem ik u mee, waar wij als bestuurders mee bezig zijn en ons de komende tijd op focussen.

Belangenbehartiging
Tijdens diverse bijeenkomsten ontmoeten we ondernemers met passie voor hun vak, meestal lid van onze vereniging en soms niet. Opvallend is, dat veelal niet bekend is wat wij als bestuurders en als betrokken leden als afgevaardigde vanuit OVDD in diverse commissies en aan verschillende gesprekstafels doen.

OVDD behartigt de collectieve belangen van ondernemers in de gemeente Dronten met betrekking tot de ontwikkeling van overheidsbeleid op lokaal en regionaal niveau. Hierbij is zij de schakel tussen lokale ondernemers, VNO NCW, de gemeente Dronten en de provincie Flevoland. Dit doet zij onder andere door het stimuleren van samenwerkingen tussen ondernemers en overheid, onderwijs en onderzoeksinstellingen, kennis te delen en een netwerkplatform te bieden. Met als doel een positief ondernemersklimaat te creëren in gemeente Dronten.

OVDD heeft een bestuur nodig, dat in staat is bruggen te bouwen tussen ondernemers/overheidsorganisaties/onderwijsinstellingen en dat kritisch durft te kijken naar de resultaten van overheidsorganisaties en onderwijsinstellingen. OVDD heeft een gezond ledenbestand van ondernemers nodig, die aangeven waar zij tegen aan lopen, zodat OVDD weet waaraan gewerkt moet worden. OVDD heeft een goede samenwerking nodig met voor haar relevante partijen zoals ondernemers, overheden, onderwijs en onderzoekinstellingen.

Lelystad Airport
OVDD vindt dat een goede infrastructuur in de gemeente Dronten en de regio cruciaal is voor economische groei. Bevordering van de economie regionaal en lokaal is goed voor zowel ondernemers als particulieren. Voor een goede infrastructuur hebben wij de provincie en de rijksoverheid nodig. Wij zijn van mening dat het nadere onderzoek betreffende de mogelijke extra overlast van het vliegverkeer geen reden tot uitstel mag zijn. Niettemin begrijpen wij de zorgen en de onrust die nu is ontstaan onder de inwoners van onze gemeente. Daarom is snelheid in het nadere onderzoek en helderheid op korte termijn geboden. Dat bepleiten wij ook via de bekende kanalen. Maar laat het niet leiden tot uitstel tot 2023 of later. In de visie van OVDD is verdere vertraging van de start van Lelystad Airport niet in het belang van de ondernemers in de regio en daarmee ook niet in het belang van de Dronter ondernemers.

Bereikbaarheid
Er gebeurt de komende jaren veel rondom de gemeente Dronten. Er zijn economische ontwikkelingen die van invloed zijn en de infrastructuur daar omheen. De grootste ontwikkeling daarvan is de uitbreiding van Lelystad Airport, maar ook de ontwikkeling van Almere (o.a. Floriade) kan een toenemende verkeersdruk met zich mee brengen. Dit zal van invloed zijn op de verkeersstromen. Dronten is na Almere en Lelystad de derde plaats van Flevoland. Een plaats van deze omvang verdient een goede bereikbaarheid. In onze ogen is goed onderzoek naar de verkeersstromen en infrastructuur noodzakelijk. Daarbij willen wij bijzondere aandacht vragen voor de N23 bij Roggebot en de N305. Ook de dialoog met onze buurprovincie over de N50 is evident. Flevoland en daarmee Dronten vormt steeds meer de overloop van de Randstad. Kernwaarde daarbij is een beduidend betere verkeersdruk, een essentieel voordeel wat behouden moet blijven en aandacht verdient.

Ledenonderzoek
Alle OVDD leden hebben onlangs de vraag gekregen om mee te werken aan een ledenonderzoek. Wij zijn er voor u en willen graag weten of wij – als bestuur en organisatie OVDD – voldoen aan uw verwachtingen. Wat gaat goed, wat kan beter?!
 Bij deze de vraag om uw input ook op deze manier aan ons te geven (s.v.p. voor 20 december). Aandacht voor u als onze leden, omzien naar elkaar. Zonder uw input kunnen wij uw belangen niet behartigen.

Graag van harte welkom en tot ziens op 6 januari tijdens het jaarlijkse OVDD nieuwjaarsfeest in de Meerpaal.

Reageren? hester@ovdd.nl