Column 2017/3 / Een hoop bedrijvigheid…

Een hoop bedrijvigheid…

Op het moment dat deze column op papier wordt gezet is het nog hoog zomer, in Dronten wordt de 26e editie van de Meerpaaldagen gevierd, het Lowlands festival viert dit jaar z’n 25 jarig jubileum, de Meerpaal bestaat dit jaar 50 jaar en viert dit in september. Er gebeurt wél wat in de gemeente Dronten, het brengt in ieder geval een hoop bedrijvigheid.

De zomer geeft volop tijd om terug te blikken op de afgelopen maanden. Dat hebben we al met u gedaan tijdens de algemene ledenvergadering in juni, voorafgaand aan de ‘wij draaien het om avond’. Hier ontmoetten we als ondernemers de lokale politici, gingen met elkaar in dialoog over de stand van zaken in Dronten. Wat is er de afgelopen jaren bereikt en wat zouden we graag gedaan krijgen in de komende jaren. Een avond om input te kunnen leveren aan de politieke programma’s van de diverse politieke partijen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Wat daarbij vooral heel duidelijk naar voren kwam is dat wij als Dronter ondernemers zo ongelofelijk trots zijn op ons mooie dorp. We hebben met elkaar vastgesteld dat er een goed ondernemersklimaat is. We hebben vitale centra nodig binnen de diverse kernen, en daarbij ambtenaren en bestuurders met lef. Mensen met een hart voor Dronten, die buiten de kaders durven te denken èn vooral te handelen. Graag zien we de geleverde input terug in de diverse programma’s, we zijn benieuwd hoe ondernemend dit opgepakt gaat worden, met trots en lef!

Er is een hoop bedrijvigheid in de gemeente. Neemt u wel eens op de rotonde van de Overijsselse weg de afslag naar de Poort…. wat daar uit de grond wordt gestampt, gaaf om te zien hoe gevestigde ondernemers uit de gemeente een nieuwe plek hebben weten te vinden. De oude vestigingen hebben al weer een nieuwe bestemming gekregen, van leegstand is hier dus geen sprake. De economie trekt aan, het gaat weer beter, steeds meer mensen zijn er nodig op de arbeidsmarkt. Het is en blijft lastig om goed gekwalificeerd technisch personeel te ontvangen of vast te houden binnen onze ondernemingen. Daar ligt echt een uitdaging voor ons allemaal, voor zowel ondernemers, het onderwijs als de overheid. Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt blijft een actueel thema. Tegelijkertijd ligt er voor ons allemaal nog steeds de maatschappelijke opdracht om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te verwelkomen binnen onze organisaties of ondernemingen.

Het was al jaren een goed gebruik om als OVDD in september de 4e dinsdag voor u als onze achterban te organiseren. Dit jaar zal er opnieuw een informatieve en interactieve avond worden georganiseerd, in september door leden van onze vereniging. Zij hadden een aantal ideeën en kwamen bij ons met de vraag of zij de avond eens ‘anders dan anders’ konden invullen. Gelukkig leven we in een vrij en democratisch land, gaaf om de betrokkenheid van u als leden op deze manier te mogen ervaren. We zijn heel benieuwd waar we als leden van de OVDD op getrakteerd worden op dinsdag 26 september. Spannend vinden we het wel, als ondernemers houden we ook graag zelf de ‘touwtjes in handen’…

Namens het bestuur hoop ik u, het komende najaar tijdens een van de bijeenkomsten te mogen ontmoeten. U bent van harte welkom, zodat we met uw input de belangen van ondernemend Dronten zo goed mogelijk kunnen behartigen.
Hester

Reageren? hester@ovdd.nl