Column 2017/1 / Een groet vanaf de bestuurstafel

Column 2017/1 / De zomer komt eraan...

Een groet vanaf de bestuurstafel

Het ondernemende jaar begon in januari met het nieuwjaarsfeest in de Meerpaal, tijdens een druk bezochte avond was er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten en elkaar het goede voor het nieuwe jaar toe te wensen. We vinden het belangrijk om u te kunnen ontmoeten en elkaar informeel te spreken, wat houdt u bezig, wat zijn de thema’s die we voor u op de diverse agenda’s kunnen agenderen, wat speelt er bij u als ondernemer. Kortom u kunt op deze manier de belangenbehartiging van input voorzien zodat ondernemend Dronten op de diverse lokale en regionale thema’s blijvend wordt vertegenwoordigd.

De regionale thema’s als de ontwikkelingen van het vliegveld, de wereldtuinbouwtentoonstelling de Floriade in 2022, de knelpunten in de infrastructuur blijven we agenderen. Er wordt achter de schermen volop gelobbyd, niet altijd direct zichtbaar maar wel noodzaak en uiteindelijk met de gewenste resultaten voor u als ondernemer in de gemeente Dronten. Deze regionale thema’s bieden volop kansen waar u uw ondernemend talent kunt inzetten en uw kansen als ondernemer kunt pakken.

In februari hebben we vanuit het bestuur onze visie op de sociaal economische agenda kunnen laten horen tijdens een raadsbijeenkomst georganiseerd in het Perron. In de afgelopen jaren is er hard gewerkt om een nieuwe manier van samenwerken te realiseren. De samenwerking met de gemeente is verbeterd en er is meer vertrouwen, er is een grotere gemeenschappelijkheid ontstaan. Er is een punt van oplettendheid geuit door de OVDD: De OVDD vraagt zich af of deze manier van werken goed is ingebed in het gemeentehuis. We blijven er scherp op en zullen dit mee blijven nemen in ons bestuurlijk overleg met Gemeente Dronten’.
De conclusie over de economische visie; “ Het is een plan met de nodige ambities, met een focus èn met het doorzetten van de ingezette lijn van samenwerking met ons als ondernemers en onderwijs instellingen. Een belangrijke kracht van deze samenwerking is draagvlak en flexibiliteit. Het is daardoor mogelijk om snel aan te haken bij ontwikkelingen die wij als partijen gezamenlijk zien. De OVDD spreekt dan ook de uitdrukkelijke wens uit om de ingezette lijn van samenwerking onverminderd voort te zetten.”

In april zal de tulpenroute weer van start gaan, een enthousiaste groep ondernemers zet hiermee al voor het 3e jaar het buitengebied van de gemeente Dronten en Flevoland mooi op de kaart. Dit voorjaar zullen er kleurrijke bloembakken, geïnspireerd door de schilder Mondriaan, in het winkelcentrum Suydersee te bewonderen zijn. Voor meer informatie kunt deze link raadplegen, http://tulpenroutedronten.nl .

Elke maand tijdens de bestuursvergadering wordt als vast agendapunt lief en leed met elkaar gedeeld. We vinden het als vereniging belangrijk informatie met elkaar te delen. Meeleven met elkaar en stilstaan en delen in vreugde en verdriet is essentieel om met elkaar die verbinding te blijven houden die zo kenmerkend voor een vereniging als de onze is. Zo is er maandelijks genoeg te delen met elkaar, de geboorte van een dochter voor een van onze vrouwelijke ondernemers, een verhuizing, een jubileum voor een ondernemend stel.
Helaas is er ook leed, zo hebben we als ondernemend Dronten afscheid genomen van een markante ondernemer, maar bovenal echtgenoot, vader, zoon, broer en vriend. De afgelopen jaren hebben we vanaf de bestuurstafel meegeleefd met het gezin, deze familie en onderneming in Dronten. We wensen hen die achterblijven en verder zullen moeten gaan zonder hem, onze oprechte deelneming en medeleven toe.

Een vereniging bestaat en wordt gevormd door u als leden van de OVDD, als bestuurders zijn we erkend dat u ons het vertrouwen geeft uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Dit blijven we doen. Graag ontmoeten we u dan ook tijdens een van de bijeenkomsten die voor u als ondernemer worden georganiseerd, neemt u vooral een gast mee die de OVDD nog niet kent. U bent van harte welkom!

Hester

Reageren? hester@ovdd.nl