Column 2016/4 / Aan tafel!

Elancius-Hester-Vroegop-luchthavenAan tafel? Ja, we willen aan tafel, in Lelystad!

Onlangs kwamen een aantal bestuursleden van de OVDD en een aantal ondernemers uit Dronten elkaar tegen tijdens een groot luchthavenevenement voor ondernemers, overheid en onderwijs, georganiseerd door onze collega bedrijfskring uit Lelystad. Daar werd de website www.luchthaventafellelystad.nl geïntroduceerd. Als doelstelling hebben we gesteld dat een vertegenwoordiger vanuit ondernemend Dronten namens de OVDD een rol aan tafel dient te krijgen. Een forse ambitie, nou en of, want het moet toch zo zijn dat we straks, naast de lasten, ook de lusten van het regionale vliegveld zullen gaan merken!

Begin dit jaar hebben we een oproep aan u als ondernemend Dronten gedaan met de vraag welke expertise u wilt leveren vanuit uw bedrijf t.a.v. de ontwikkeling en realisatie van de luchthaven. Ondernemend Dronten reageerde daar zoals altijd serieus en betrokken op, zoals wij u ook kennen! Vanuit Lelystad is er tot op heden nog weinig tot niets gedaan met uw ideeën, het bleef in ieder geval ernstig stil vanuit het westen….

Gelukkig bent u niet voor één gat te vangen en laat u zich hierdoor niet uit het veld slaan. Het bericht dat er een luchthaventafel Lelystad zal worden ingericht werd dan ook met gejuich in de buurgemeente van L ’stad ontvangen. Dat de regionale luchthaven Lelystad in Dronten de meeste lasten zal gaan opleveren door aankomend en vertrekkend vliegverkeer is bekend. Dat nemen we voor lief, want ook wij zien het grote belang van een regionale luchthaven. Namelijk de kansen en economische ontwikkelingen die het ondernemend Dronten biedt. Dan verdienen we vanuit Dronten juist een rol aan de tafel. Realisatie van de ontwikkeling van de luchthaven zelf betekent dat ú die marktpartijen kunt bestoken vanuit ondernemend Dronten. Het initiatief zal bij u gaan liggen, u zult die stap zelf gaan nemen. U weet toch ook dat als het regent in Almere en Lelystad, het druppelt en miezert in Dronten. Tegelijkertijd, zeker niet minder belangrijk, heeft de regionale luchthaven de opdracht en wat mij ook de morele plicht binnen een straal van 40 kilometer regionale werkgelegenheid aan te bieden. En dat is een duidelijke opdracht! Aan ons als belangenbehartigers zal het niet liggen, neemt u van mij aan dat de lobby al lang geleden is ingezet. Vanaf nu zetten we hem dan ook op scherp.

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Al ìs er een project over de bereikbaarheid en ontsluiting, waarbij de tot stand koming van de N23, mede te danken is aan de inzet door bekende Dronter vuurvreters. De aanleg en de daadwerkelijke realisatie van de Overijsselseweg is mede door Dronter inzet werkelijkheid geworden. Komend vanaf de Ketelbrug en rijdend richting Dronten rijdt u in een fuik, de wegen slippen steeds verder dicht, dit kost veel tijd, ergernis en frustratie. Eenmaal aangekomen in Dronten om vervolgens de polder uit te komen rijdt u opnieuw een trechter in, daar rijdt u in de klauwen van de Roggebotsluis. Het wordt tijd voor de aanleg van de Passage en het aanpassen van de ontsluiting van de Roggebotsluis. Dat is geen nieuws maar we zien wel dat het wel steeds nijpender wordt.

Ondernemers hebben een taak èn bovenal de kans die te pakken. De economische ontwikkelingen van het vliegveld en de Floriade zijn geen ver van mijn bed show. U hoort daar bij te zijn, krachten te bundelen, kansen te creëren en de uitdagingen die dit met zich meebrengen op te pakken. Kortom aan het werk en aan tafel, we doen er toe en praten mee!

Hester

Reageren? hester@ovdd.nl