Column 2016/2 / Tal van talentvolle ontwikkelingen…

Tal van talentvolle ontwikkelingenTal van talentvolle ontwikkelingen…

Alweer enige maanden geleden dat u vanaf de bestuurstafel door ons op de hoogte werd gebracht van de ontwikkelingen binnen de OVDD en binnen ondernemend Dronten in z’n algemeenheid. Zo is de zoektocht naar een geschikte opvolging van ons verenigingsmanagement vanaf januari tot en met april gaande geweest. Verrassend hoeveel reacties we hebben mogen ontvangen, wat een ontdekking dat we zo enorm veel talent en potentieel in onze achterban hebben. De verenigingsmanagers voor zowel het bestuurlijk secretariaat als de PR en communicatie zijn inmiddels met een inwerktraject gestart, zo kunnen zij na het zomerfeest op 29 juni en formeel per 1 juli van start. Het zomerfeest vieren we dit jaar in de Meerpaal, het 10-jarige bestaan van Ondernemers Vereniging De Driehoek en het afscheid van Trudy Stoker als onze verenigingsmanager in het centrum en dus het hart van onze gemeente. De opmerkingen, suggesties en ideeën die we na het nieuwjaarsfeest van u mochten ontvangen hebben we ter harte genomen. We pakken flink uit en nodigen u uit het ondernemerschap met ons te vieren. U bent van harte welkom op woensdag 29 juni!

De komende maanden willen we gerichter en concreter op een aantal dossiers de expertise, de ervaring en het talent vanuit onze vereniging inzetten. Zo willen we de betrokkenheid vanuit onze achterban voor het behartigen van de belangen van ondernemend Dronten groter maken. Daarnaast willen we na de zomer de netwerkorganisaties die er binnen onze gemeente Dronten actief zijn, uitnodigen met ons mee te denken. Hoe kunnen we de diverse activiteiten die er georganiseerd worden slimmer met elkaar verbinden? Hoe kunnen we elkaar versterken in de netwerkactiviteiten die we afzonderlijk van elkaar organiseren? Hoe kunnen we elkaar ontmoeten, zonder een extra appèl op de agendadruk te doen van u als ondernemer? De OVDD is de enige organisatie die de algemene belangen behartigd van ondernemend Dronten, daarbij kunnen we uw input dus goed gebruiken.

Deze stap naar buiten is een logisch vervolg op de opening van het ‘Ondernemers’. We zijn over dit initiatief sceptisch, maar willen het vanzelfsprekend een kans van slagen geven. Zou de behoefte naar een fysieke plek er daadwerkelijk zijn, terwijl toch menig informatie digitaal te verkrijgen en op te halen is. De toekomst zal het laten zien, we gunnen het ‘ondernemers.’ die kans van harte.
Regelmatig worden wij als bestuurders benaderd vanuit de agrarische wereld, logisch want ‘Dronten is… de grootste biologische gemeente’. Daarnaast zijn er tal van agro-food gerelateerde bedrijven bijzonder goed vertegenwoordigd binnen ondernemend Dronten. Dan is het toch te verwonderen dat er niet veel agrarisch ondernemers vanuit het buitengebied de OVDD hebben gevonden en lid zijn geworden. Vandaar deze uitnodiging aan u als buren-kennissen- vrienden van, collega ondernemers uit het buitengebied, ook u bent van harte welkom bij de OVDD. We behartigen namelijk alle belangen van ondernemend Dronten dus ook voor ondernemers in het buitengebied. Laat u uitnodigen door een medeondernemer en kom eens met ons kennismaken.

Willen we voor nu en voor in de toekomst uw belangen kunnen blijven behartigen dan hebben we u als leden van onze vereniging blijvend nodig.

Een ondernemende groet, mede namens het bestuur.

Hester

Reageren? hester@ovdd.nl