Column 2016/1 / De OVDD bestaat 10 jaar

De OVDD bestaat 10 jaarDe OVDD bestaat 10 jaar!

Tijdens het nieuwjaarsfeest, 8 januari in Walibi, feliciteerden we u met het jubileum van de OVDD. Reden genoeg om terug te blikken en vooruit te kijken. In de afgelopen 10 jaar hebben we een betrokken, laagdrempelige en no-nonsense vereniging neergezet. We zijn een vereniging waar een ieder er toe doet. Zowel de grote gerenommeerde ondernemingen, de kleine ondernemingen èn de zelfstandige professionals. Allemaal ondernemers die elke dag hun uiterste best doen te ondernemen en met passie hun bedrijf te leiden.

Belangenbehartiging, de belangrijkste pijler van onze vereniging. Waar zijn wij nu eigenlijk mee bezig voor u als achterban.

De Floriade, in 2015 is er door het Flevolandse bedrijfsleven een samenwerkingscharter ondertekend. Als provinciaal bedrijfsleven willen we de verbinding onderling versterken, hiermee onze regionale krachten bundelen, meerwaarde creëren en daarmee kansen van de Floriade in Flevoland volop benutten. Naast gebiedsontwikkeling van het terrein krijgen economische kansen en kennisopbouw veel aandacht. Door kennis en werk aan te trekken bouwen we regionaal aan kennisinstellingen en de regionale economie. Er is ook voor u als ondernemer in de gemeente Dronten volop ruimte om mee te doen in de kansen die deze wereldtentoonstelling in 2022 anno 2016 u kan bieden.

Flevokust, de ontwikkelingen van de buitendijkse haven worden steeds concreter. In 2015 zijn de stappen gezet om de haven te kunnen realiseren. In de intentieovereenkomst, mede ondertekend door ook een aantal ondernemingen uit de gemeente Dronten, is aangegeven dat er honderden containers overgeslagen gaan worden, hoe gaaf is dit! Als OVDD nemen we een proactieve betrokken rol in hoe het zaaien tot oogsten te laten komen en richting de toekomst het economisch rendement te vergroten.

De Passage, ‘Snel van Alkmaar naar Zwolle’. De Provincie Flevoland en de gemeente Dronten werken nauw samen bij de realisatie van de Passage Dronten. De Dronterringweg is een belangrijke provinciale weg is binnen de gemeentegrenzen. Veel automobilisten maken gebruik van dit deel van de N307 om bijvoorbeeld naar Lelystad, Swifterbant of de Noordoostpolder te rijden. Belangrijk omdat veel gemeentelijke wegen hierop aansluiten. In september 2016 gaat daadwerkelijk de schop de grond in. Als OVDD nemen we ook in dit dossier een actieve rol in, we blijven de provincie kritisch bevragen op de actuele ontwikkelingen.

Sociaal Economische Agenda, alle SEA groepen zijn vertegenwoordigd door de bestuursleden, zo heeft de SEA groep bedrijventerreinen een start gemaakt met de revitalisatie van de Spelwijk, een verouderd industrieterrein in Swifterbant. Een dergelijk project staat ook voor Biddinghuizen op het programma. Op bedrijventerrein Poort van Dronten, gaat in 2016 de eerste bedrijvigheid plaatsvinden. De Staay Food group, in Dronten gevestigd met Fresh Care, maakt kant en klare maaltijden zoals salades voor de consument. Een consortium met samenwerkende partners waaronder de Aeresgroep Dronten gaan innovaties uitwerken zoals de toepassing van LED verlichting en volledige klimaatcontrole op het gebied van gecontroleerde teelt van slasoorten in een vorm van cityfarming. Deze onderneming zoekt actief de samenwerking op met onderwijsinstituut Aeresgroep Dronten. Deze combinatie van onderwijs en bedrijfsleven is een sterke, moderne en gewaardeerde formule.

Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt, een belangrijk thema voor ons als ondernemers. Hoe worden uw toekomstige werknemers en collega’s in het onderwijs voldoende opgeleid zodat ze ook klaar zijn om bij u aan de slag te kunnen. Een mijlpaal het afgelopen jaar, was het slaan van de eerste paal van Het Perron, de nieuwe onderwijslocatie voor VMBO en MBO onderwijs, gevestigd naast het station van Dronten. Medio 2016 zal het schoolgebouw in gebruik genomen gaan worden. Gaat het onderwijs ondernemende en innovatieve stappen zetten, door eigenwijs en ‘anders dan anders’ te durven en willen handelen. De uitnodiging in de nieuwjaarsrede heeft direct geresulteerd in een tweetal ontmoetingen met het onderwijs, gaaf dat we met elkaar die verbinding kunnen maken!

‘Als je doet wat je deed, krijg je wat je had’

Waarom ik dit noem ik, is dat er binnen de OVDD veel gaat veranderen. Onze verenigingsmanager, Trudy Stoker zal na het zomerfeest van dit jaar stoppen met haar werkzaamheden. Dit betekent dat we organisatorisch onze koers zullen aanpassen. Het netwerken is een van onze belangrijke pijlers, wel is het nodig de frequentie te verminderen, gezien de druk op de agenda’s van de ondernemers. Je zou haast vergeten dat je naast informatiebijeenkomsten en netwerkactiviteiten ook nog gewoon moet werken. Natuurlijk, ontmoeting is en blijft nodig, dit betekent wel dat we van u vragen actiever te worden. Tijdens de excursie naar het hoge noorden naar de haven van Delfzijl, Groningen is mijn geboortegrond, zag ik de volgende quote, ‘Nait soezen moar broezen’, oftewel geen woorden maar daden!

Vieren van het ondernemerschap, dat is wat we het komende jaar samen met u gaan doen!

Hester

Reageren? hester@ovdd.nl