Column 2018/2

Tot ziens

Tot ziens!

Soms lopen zaken anders dan je vooraf kunt bedenken.

Het afgelopen jaar ben ik vanuit mijn onderneming werkzaam geweest als leerwerkmakelaar op Het Perron Dronten. De verbinding maken tussen het bedrijfsleven met de studenten en daar de goede match bij vinden met de nodige, soms intensieve, begeleiding is ongelofelijk gaaf om te mogen doen. Hiermee voorkomen we als ondernemers en als onderwijs dat er leerlingen buiten de boot komen te vallen: deze leerlingen noemen we met een mooie naam ‘de voortijdig schoolverlaters’ (VSV-ers). Eenieder verdient een plek binnen onze arbeidsmarkt en daar wil ik mijn uiterste best voor blijven doen.

In de loop van het jaar heb ik bij de teamleider van het mbo aangegeven dat ik in grotere mate beschikbaar zou willen zijn voor het onderwijs. Door wijzigingen in het team kwam de ruimte er sneller dan ik had kunnen bedenken en lopen zaken soms anders dan je vooraf had bedacht. Dit heeft ertoe geleid dat ik in dienst kom bij de Landstede Groep, als mbo-docent en coach mbo 1 en als leerwerkmakelaar werkzaam blijf vanuit Elancius. Na 18 jaar ga ik mijn werkzaamheden bij Primofin beëindigen. Ik heb besloten per 1 september mijn bestuurslidmaatschap bij OVDD na zes jaar te stoppen. Mijn voorzitterschap zal de komende maanden worden waargenomen door Peter Dekker. Vanuit het bestuur stellen we een profielschets ‘voorzitter OVDD’ op, om deze op woensdag 27 juni tijdens het zomerfeest te kunnen presenteren. Ik zal dán ook, tijdens het zomerfeest, afscheid van u als leden en collega-ondernemers nemen in mijn rol als voorzitter, puur praktisch omdat dit het laatste ‘OVDD-evenement’ is voor de zomerperiode. Als leerwerkmakelaar blijf ik studenten intensief begeleiden naar een plek binnen het regionale bedrijfsleven. Ik zal u dan ook graag blijven ontmoeten, alleen vanuit een andere rol. Hiermee houden we wat mij betreft de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt dan ook springlevend!

Als vertegenwoordigers van ondernemend Dronten hebben we de afgelopen jaren de samenwerking met de gemeente Dronten, VNO NCW regio Midden, andere bedrijfskringen en provincie in Flevoland en de economische regio Zwolle verder uitgebouwd. We hebben ingezet op het werken van buiten naar binnen, om zo de deskundigheid op te halen en te vertalen naar beleid, welke mede gedragen wordt door ondernemers. Het bestuur hecht waarde aan de continuïteit van de ingezette samenwerking met Gemeente Dronten op het gebied van detailhandel, denk aan de ‘Detailhandelsvisie’ die in ontwikkeling is, ‘Vitale Centra’, ‘Infrastructuur’, bereikbaarheid en ontsluiting en de regionale economische ontwikkeling van de Floriade.

Daarnaast hebben we ingezet op het verder professionaliseren van OVDD-verenigingsmanagement, in een duo functie, om de continuïteit blijvend te waarborgen. De indeling van de dossiers is aangepast en de taken zijn opnieuw verdeeld binnen het bestuur. Dat proces is nog niet voltooid, ik heb er alle vertrouwen in dat de ingezette lijn met de huidige bestuurders zal worden voortgezet.

OVDD behartigt de collectieve belangen van ondernemers in de gemeente Dronten met betrekking tot de ontwikkeling van overheidsbeleid op lokaal en regionaal niveau. Dit doet zij onder andere door het stimuleren van samenwerkingen tussen ondernemers en overheid, onderwijs en onderzoeksinstellingen, kennis te delen en een netwerkplatform te bieden, met als doel een positief ondernemersklimaat te creëren in gemeente Dronten.

Dank voor uw vertrouwen de afgelopen jaren, de mooie gesprekken en bijzondere ontmoetingen met u allen. Graag tot ziens!

Hester